Kurstillfällen

När Var Kontaktperson Kursledare Platser kvar
27 mars 2016
18:00
Åseda
Folkets hus
Nils-Ragnar Samuelsson
0709-50 50 50
Peter Karlsson 10 st Anmälan
27 mars 2016
18:00
Åseda
Folkets hus
Nils-Ragnar Samuelsson
0709-50 50 50
Peter Karlsson Fullbokad Intresseanmälan
27 mars 2016
18:00
Åseda
Folkets hus
Nils-Ragnar Samuelsson
0709-50 50 50
Peter Karlsson 10 st Anmälan
27 mars 2016
18:00
Åseda
Folkets hus
Nils-Ragnar Samuelsson
0709-50 50 50
Peter Karlsson 10 st Anmälan

Innehåll

Kursen innehåller sju avsnitt:

 • Grundförutsättningar för skogsbruk
 • Föryngring
 • Röjning
 • Gallring
 • Föryngringsavverkning
 • Om värden och omvärlden
 • Planera ditt skogsbruk

Omfattning

En dag (eller två kvällar) inne och en dag ute på demonstrationsgård, totalt 6+6 timmar.

Pris

600 kr

Nivå A

Grundkurs där inga förkunskaper krävs. Kursen riktar sig främst till skogsägare och blivande skogsägare, utan eller med mycket begränsade kunskaper i skogsbruk och skogligt relaterade ämnen.

Målgrupp

Skogsägare och blivande skogsägare utan grundkunskaper om skogsbruk.

Syfte

Södra ska ge intresserade skogsägare och blivande skogsägare, möjlighet att förvärva grundkunskaper inom skogsskötsel. Kursen ska ge deltagarna förutsättningar för att ta en aktivare roll i planering och genomförande av skötselåtgärder på den egna fastigheten.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd kurs:

 • Ha ökad insikt i vad det
 • Inse värdet av att ha ett mål med sitt skogsägande
 • Kunna de vanligaste skogsbrukstermerna
 • Känna till de olika faserna i det uthålliga skogsbrukets kretslopp och dess olika åtgärdsbehov
 • Känna lust att lära mer!

Studiematerial

 • Skötselhandboken Så Sköter Södra Skog
 • Boken Mer än bara träd
 • Kursdokumentation

Saknar du ett tillfälle nära dig?

Föreslå gärna var och ungefär när du skulle vilja se ett kurstillfälle så ska vi se vad vi kan göra.

Skicka en intresseanmälan

Har du frågor?

Lena Nilsson

Områdeschef

Verksamhetsområde Södra Skog Gislaved