menu Meny
arrow_drop_up

Grundkurs för skogsägare

Nivå: A Grundkurs Omfattning: 6+6 timmar Pris: 600 kr

Grundkurs där inga förkunskaper krävs. Kursen riktar sig främst till skogsägare och blivande skogsägare, utan eller med mycket begränsade kunskaper i skogsbruk och skogligt relaterade ämnen.

Läs mer om kursen

Skogsskötsel för ökad lönsamhet

Nivå: B Fortsättningskurs Omfattning: 6+6 timmar Pris: 600 kr

Kurs på fortsättningsnivå. För att fullt ut kunna tillgodogöra sig kursens innehåll behövs grundkunskaper i skogsbruk eller viss praktisk erfarenhet och kännedom om skogliga uttryck och begrepp.

Läs mer om kursen

Skogsbruksplanens användning

Nivå: B Fortsättningskurs Omfattning: 6+6 timmar Pris: 600 kr

Kurs på fortsättningsnivå. För att fullt ut kunna tillgodogöra sig kursens innehåll behövs grundkunskaper i skogsbruk eller viss praktisk erfarenhet och kännedom om skogliga uttryck och begrepp.

Läs mer om kursen

Digitala verktyg för skogsbruksplanen

Nivå: B Fortsättningskurs Omfattning: 6+6 timmar Pris: 600 kr

Kursen ska skapa förutsättningar för deltagarna att med hjälp av de digitala verktygen för skogsbruksplanen skaffa sig en aktuell överblick över skogsinnehavet och hitta effektiva sätt att arbeta med planering och uppföljning av skogliga åtgärder.

Läs mer om kursen